13 | 08 | 2022
PCParaćin

left banner

ВД. Директора

Мирољуб Радојковић, дипл.економиста, рођен  31.12.1991. године. у Параћину, дипломирао 2016 године на Универзитету у Крагујевцу. До именовања на место в.д директора ЈП Пословни центар Параћин, обављаo је функкцију члана општинског већа Општине Параћин.  Од 2018 до 2019 године обаљао послове у Општинској управи Параћин, затим у Завичајном Музеју Параћин до 2021.године. 

Председник Надзорног одбора ЈП Пословни центар Параћин

Љубиша Раденковић, рођен 02.10.1958.године у Параћину, дипломирао на Педагошком факултету у Ријеци, специјализацију у Немачкој и два семестра за информатику у организацији Министарства просвете. Запослен у просвети већ 35 година и ради у Технолошкој школи у Параћину.

Члан Надзорног одбора ЈП Пословни центар Параћин

Радован Илић, рођен 15.07.1961.године у Параћину, дипломирао на Педагошком факултету са звањем Професор разредне наставе и „Специјалиста методике ликовне културе“, запослен у ОШ „Стеван Јаковљевић“ на пословима професора разредне наставе од 1985. године.

Члан Надзорног одбора из редова запослених у ЈП Пословни центар Параћин

Александар Јованић, рођен 25.08.1977. године у Параћину. У ЈП Пословном центру запослен од 2017. године, до 2017. године радио је у Спортском центру 7.Јули Параћин, ЈКП Параћин и приватној фирми Крајина доо. Параћин.

Opštinski bilten

Opštinski bilten

Pretraga