20 | 01 | 2022
PCParaćin

left banner

Директор

Бранислав Перић, дипл.менаџер. Рођен у Ћуприји 20.09.1978. године. До именовања на место в.д директора ЈП Пословни центар Параћин, био је на месту Извршног директора ЈП Пословни центар Параћин, обављаo је функцију Помоћника председника општине, Директора привредног друштва.

Председник Надзорног одбора ЈП Пословни центар Параћин

Љубиша Раденковић, рођен 02.10.1958.године у Параћину, дипломирао на Педагошком факултету у Ријеци, специјализацију у Немачкој и два семестра за информатику у организацији Министарства просвете. Запослен у просвети већ 35 година и ради у Технолошкој школи у Параћину.

Члан Надзорног одбора ЈП Пословни центар Параћин

Радован Илић, рођен 15.07.1961.године у Параћину, дипломирао на Педагошком факултету са звањем Професор разредне наставе и „Специјалиста методике ликовне културе“, запослен у ОШ „Стеван Јаковљевић“ на пословима професора разредне наставе од 1985. године.

Члан Надзорног одбора из редова запослених у ЈП Пословни центар Параћин

Александар Јованић, рођен 25.08.1977. године у Параћину. У ЈП Пословном центру запослен од 2017. године, до 2017. године радио је у Спортском центру 7.Јули Параћин, ЈКП Параћин и приватној фирми Крајина доо. Параћин.

Opštinski bilten

Opštinski bilten

Pretraga